G E O P O R T

Բարի գալուստ հաճախորդների տեղեկատվական բաժին:
Այստեղ դուք կգտնեք մեր ընկերության գտնվելու վայրի հետ կապված բոլոր տեղեկությունները և կոնտակտային տվյալները:

Հետադարձ կապ

+374 91 969791
+374 10 521546
+374 10 587132
+374 10 587129
info@aviagit.am

Ներմուծում

+374 95 557512
import@aviagit.amԼոգիստիկա

+374 95 597512
logistics@aviagit.amՀայաստան, 0010, Երևան Զաքյան փող., 1 շենք

Գրասենյակ բեռնահամալիրում
Հայաստան, 0042, Երևան «Զվարթնոց» օդանավակայան, բեռնահամալիր, 1-ին հարկ, սեն.127